Om HSK / Klubben / Forældre regler

Forældre regler

 Din rolle er vigtig!

Som forælder har du en vigtig rolle i at præge dit barns rulleoplevelser, så det bliver sjovt at løbe på rulleskøjter. Dit barn har brug for støtte og opbakning, blandt andet i form af god stemning og trygt trænings- og konkurrencemiljø.

Mor og far er uundværlige medspillere for rulleskøjtesporten, ligesom alle vores frivillige trænere og officials er det.

Forældreengagement er en kæmpe ressource og gave til sporten. Vi deler alle en fælles passion på vores børn og unges vegne.

Det er nødvendigt, at børn får opbakning hjemmefra, når de løber på rulleskøjter. Det fremmer motivationen for børnene, giver tryghed og er med til at skabe fundamentet for en livslang tilknytning til et aktivt foreningsliv.

Engagerede forældre er en styrke for afviklingen af det daglige klubarbejde og er ofte en hjælpende hånd for træneren m.v. Derfor er det vigtigt med en god kontakt og et højt informationsniveau til forældregruppen.

Overengagerede forældre/misforstået engagerede forældre er en lige så stor svaghed for det daglige klubarbejde, som engagerede forældre er en styrke. Forældre der f.eks. kritiserer officials, konsekvent driver sit barn frem med råb og
direktiver eller debatterer/omtaler sporten, trænere, dommere eller konkurrenter negativt ved spisebordene derhjemme – er en trussel for vores sport. Det er her de voksne skal være voksne.

Vidste du at..
• systemer, præstationsmål og resultatfiksering demotiverer mennesker, og dræber deres lyst til at lære?
• forældre, der sender dårlig energi eller hvisker i krogene, er med til at skabe et præstationsmiljø, der skaber utryghed
og hæmmer børnenes lyst og engagement for sporten?
• børn ikke udvikler sig under pres – de lærer højest at overleve?
• når man spørger børn, hvorfor de dyrker idræt, kommer ’for at have det sjovt’ ind på en klar førsteplads hos både drenge og piger?
Vi har formuleret 10 forældrebud for at gøre dialogen om forældreopførsel og især den der går over stregen, lidt nemmere, og for at give anledning til refleksion.

Det er et forsøg på at få skabt opmærksomhed blandt forældre på opførsel og fairplay i forbindelse med vores børns
sport.

De 10 forældrebud
1. Støt op om træning og konkurrencer – klap og støt alle løbere - ikke kun dit eget barn
2. Forhold dig i ro på tilskuerrækkerne – lad trænerene træne løberne
3. Ophold dig kun på forældreområderne – og i god afstand til løbere, trænere og officials
4. Respekter trænerens beslutninger – vær positiv og støttende
5. Respekter dommernes bedømmelse – anerkend den faglige viden de besidder
6. Skab god stemning ved konkurrencer – hjælp nye forældre med at finde ud af, hvad sporten går ud på
7. Spørg om konkurrencen var spændende og sjov – ikke om resultatet
8. Sørg for rigtigt og fornuftigt udstyr – overdriv ikke
9. Bak op om trænerens og klubbens arbejde – din indsats bliver værdsat, ikke mindst af dit barn
10. Husk på, at det er dit barn som løber på rulleskøjter - ikke dig!!
Er du utilfreds med noget, så tag det med træneren, lederen, kunstløbskomiteen eller den omfattede forælder med en positiv tilgang – drop negative udladninger, rygter og korridorsnak. Placer din utilfredshed der hvor nogen har mulighed for at gøre noget ved det. Det er en voksendialog, som ikke må gå ud over børnene.

Konsekvensen af utilfredse forældre og overtrædelse af forældrebudene giver ofte dårlige oplevelser for vores børn.

En anden konsekvens kan være tab af trænere og/eller dommerkompetencer, som i sin yderste konsekvens kan medføre, at sporten ikke længere kan afvikle det samme antal stævner eller andre aktiviteter, som skal være med til at udvikle vores sport. Kunstløbskomiteen forbeholder sig ret til at sanktionere forældre der udviser uhensigtsmæssig
adfærd.

Såfremt du har kommentarer, forslag eller spørgsmål i relation til arbejdet med at skabe et positivt og udviklende miljø i rulleskøjtesporten, er du altid velkommen til at kontakte kunstløbskomiteens medlemmer. Kontaktdata fremgår pådkrul.dk/Kunst.

Kunstløbskomiteen ser frem til et konstruktivt samarbejde i et anerkendende miljø på - og udenfor banen.
Horsens Rulleskøjteklub | Ravnebjerget 12, Søvind - Ruller i Søvindhallen, 8700 Horsens  | Tlf.: 29700194 | 8700hsk2015@gmail.com