Om HSK / Klubben / Generalforsamling 2022

Generalforsamling 2022

Dagsorden

1) Valg af dirigent og referent
- Grete Sørensen og Gitte Timmermann 

2) Valg af stemmetællere

3) Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse
- Formandens beretning blev godkendt.

4) Forelæggelse af revideret regnskab og status for det forløbne år til godkendelse
- Regnskabet blev godkendt.

5) Fastsættelse af kontingent
- Kontingentet fortsætter uændret.

6) Behandling af indkomne forslag.
 - Ingen forslag.

7) Valg af kasserer (vælges for to år)
- Gert Bergstein, genopstiller ikke. Tina Thurø Askholm er valgt. 

8) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (vælges for to år)
- Mikkel Schmidt, genopstiller ikke. Heidi Guldhammer Winther er valgt.

9) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (vælges for et år)
- Anita Bigum, der er villig til genvalg og blev valgt. 
- Elna Leth Pedersen, genopstiller ikke. Mikkel Schmidt er valgt. 

10) Valg af 1 revisorer (vælges for et år)
- Karina Leed, der er villig til genvalg og blev valgt. 

11) Eventuelt
Formandens beretning 2021
                                                 
                                                                                d. 27.03.2022

Den forgangne sæson i Horsens Rulleskøjteklub har været præget af nedlukning pga. Corona situationen samt en del aktiviteter.

Sæsonen 2021: startede med udendørs træning diverse steder, da Corona gjorde, at vi ikke havde mulighed for at komme ind i hallen og træne.
Imens vi ventede på at komme ind og træne i hallen havde jeg kigget lidt på Instagram for at finde gode øvelser til udendørstræningen.
Det endte med, at jeg stødte på Ariadna Sarobe, som havde lavet en video, hvor hun rullede rundt på en udendørs bane i Aarhus. Hurtigt fik jeg arrangeret en udendørs træning i Aarhus sammen med enkelte løbere fra hold 5.
Den 05. marts 2021: Byder vi Ariadna Sarobe velkommen, som en del af trænerteamet i Horsens Rulleskøjteklub.

Den 21. april 2021: Starter vi indendørs træningen op igen, dog med retningslinjer i forhold til Corona situationen.

Den 07. juli 2021: Fik klubben besked om, at vi ville modtage 10.000 kr. fra Sydbank Fondens jubilæumspulje til indkøb af spring seler. Det var Anette Paetau og Hanne Mønster, som havde knoklet for, at lave en ansøgning til denne pulje. Vi indkøbte efterfølgende 2 stk. spring seler. Jace og Matilde Champney deltog i overrækkelsen af beløbet inde hos Sydbank.

Den 10. juli 2021: Er Ariadna og jeg til jobsamtale i Frederikssund vedr. en delt Talenttrup landsholdstræner stilling på til det nye koncept på landsholdet.

Den 11. juli 2021: Går klubben på sommerferie, og samtidig starter Ariadna Sarobe og jeg, som landstrænere for talenttruppen.

Den 08. august 2021: starter efterårssæsonen op.

Den 27. august 2021: Hanne Mønster havde arbejdet på at lave en sponsoraftale med OK, hvilket senere blev bekræftet oprettet. Sponsoraftalen gør, at vores medlemmer kan støtte vores forening via brændstofkøb.

Den 28-29 august 2021: var der udtagelse til trupperne på landsholdet. Horsens Rulleskøjteklub havde indstillet følgende løbere til udtagelse: Astrid, Molly, Ella, Alberte, Nikita, Matilde og Benedikte fra hold 5. Alle løbere blev efter weekenden udtaget til hhv. Bruttotruppen og Talenttruppen på landsholdet.

Den 11. september 2021: laver vi opvisning i Bytorv Horsens i forbindelse med foreningernes dag. Løberne lavede opvisning og delte flyers ud.

Den 11-12 september 2021: havde vi sendt Jace og Matilde Champney afsted på træner 1 kursus og begge vendte hjem med et diplom, som bekræftelse på, at de havde bestået træner 1 kurset. Astrid Bendixen sendte vi på træner 1 kursus senere på året og hun bestod også træner 1 kurset.

Den 25. september 2021: Afholdte vi Horsens CUP i Søvindhallen. Det var det første stævne både i denne sæson, men samtidig også det første stævne, som blev afholdt siden marts 2020. En forælder havde fået tjansen om at skaffe gaver til vores lotteri og havde løbere med nede i byen i Horsens for at hente gaver. Derudover var der også en flok forældre samt løbere, som havde fornøjelsen af at sælge mad og drikke i cafeteriet i Søvindhallen. Skov Skating var også til stede med diverse salg af kjoler og udstyr. Det var et rigtig godt stævne og vi fik en guldmedalje med hjem til klubben.

Den 16-17 oktober 2021: deltager vores landsholdsløbere i den første landsholdssamling hos ART.

Den 04. november 2021: Får vi 15.000 kr. fra Corona hjælpe puljen til dækning af tabte aktiviteter.

Den 07. november 2021: Fik vi besøg af Klaus Barkow, som er en tysk træner. Han havde skrevet inde på vores hjemmeside, at han gerne ville komme og hjælpe med træningen. Det viste sig at være godt givet ud, da han efterfølgende har deltaget i en landsholdssamling. Han vil fremadrettet deltage til nogle af vores træninger i klubben og landsholdssamlinger.

Den 13-14 november 2021: deltager vi i DM/LM i Kalundborg. Vi havde 14 løbere med til stævnet og tog hjem med fire guldmedaljer og en bronzemedalje til klubben.

Den 12. december 2021: Vi slutter sæsonen af med en noget anderledes form for juleafslutning på hvert enkelt hold, da Corona situationen ikke tillader, at vi laver et stort arrangement. Jace lavede nogle videoer af løbernes juleafslutning og lagde dem ind på forældregruppen på Facebook. Der var også godteposer til løberne og trænerne fik en lille julegave med på vejen. Den sidste dag på året bestilte og betalte vi for 50 nye indmarchkjoler, som vi på nuværende tidspunkt afventer levering på.

Med disse ord vil jeg slutte med en stor tak til alle vores samarbejdspartnere og sponsorer. Tak til alle løbere, trænere, forældre og bestyrelsesmedlemmer.

Formand, Horsens Rulleskøjteklub
Mie Bigum
                                     
Horsens Rulleskøjteklub | Ravnebjerget 12, Søvind - Ruller i Søvindhallen, 8700 Horsens  | Tlf.: 29700194 | 8700hsk2015@gmail.com