Om HSK / Klubben / Generalforsamling 2024

Generalforsamling 2024

Dagsorden

1) Valg af dirigent og referent

2) Valg af stemmetællere

3) Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse

4) Forelæggelse af revideret regnskab og status for det forløbne år til godkendelse.

5) Fastsættelse af kontingent

6) Behandling af indkomne forslag 

7) Valg af kasserer (vælges for to år)
- Tina Askholm, der er villig til genvalg.

8) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (vælges for to år)
- Heidi Guldhammer Winther, der ikke genopstiller. 

9) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (vælges for et år)
- Anita Bigum, der er villig til genvalg 
- Hanne Mønster, der er villig til genvalg

10) Valg af 1 revisorer (vælges for et år)
- Karina Leed, der er villig til genvalg 

11) Eventuel
Horsens Rulleskøjteklub | Ravnebjerget 12, Søvind - Ruller i Søvindhallen, 8700 Horsens  | Tlf.: 29700194 | 8700hsk2015@gmail.com