Om HSK / Klubben / Generalforsamling 2017

Generalforsamling 2017

1) Valg af dirigent og referent
Dirigent: Katja Schmidt
Referent: Lone Folke Benstrup

2) Valg af stemmetællere.
Håndsoprækning er vedtaget.

3) Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse.
Anita Bigum læste beretningen op.
Beretningen blev godkendt.

4) Forelæggelse af revideret regnskab og status for det forløbne år til godkendelse.
Gert Bergstein fremlagde regnskabet, og bemærkede at det var godkendt af revisoren.
Godkendes af generalforsamlingen.

5) Fastsættelse af kontingent.
Kontingent stigning godkendt:
Hold 1: 525 til 600
Hold 2: 525 til 600
Hold 3: 600 til 700
Passive medlemmer: 100 kr

6) Behandling af indkomne forslag.
a. Vedtægtsændring
Bestyrelsen foreslår at sidste sætning i §1 Foreningens navn og hjemsted ændres

Fra: Klubbens hjemsted er formandens adresse

Til: Klubben har hjemsted i Horsens Kommune

Godkendt, at §1 og § 19 ændres.

b. Vedtægtsændring
Bestyrelsen foreslår at slutningen i §19 Opløsning ændres

Fra: I tilfælde af klubbens ophør overgår alle klubbens midler og ejendele til Danmarks Rulleskøjte Union.

Til: I tilfælde af klubbens ophør overgår klubbens skøjter til en eller flere klubber under Danmarks Rulleskøjte Union, fortrinsvis hjemhørende i Horsens Kommune. Klubbens øvrige værdier tilfalder almennyttige idrætsaktiviteter i Horsens Kommune efter den opløsende generalforsamlings beslutning.

7) Valg af formand (vælges for to år).
På valg er Mie Krastrup Bigum, der er villig til genvalg
Mie Krastrup Bigum er genvalgt til formand.

8) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (vælges for to år).
På valg er Lone Folke Bendstrup og Anita Bigum, som begge er villig til genvalg.
Da Stine Thorsen har forladt klubben, skal der endvidere vælges et medlem for 1 år. Mikkel Sommer Schmidt bliver valgt, som stedfortræder.

9) Valg af 1 suppleant til bestyrelsen (vælges for et år).
Helle Bergstein og Hanne Halse vælges som suppleanter.

10) Valg af 1 revisorer (vælges for et år).
Katja Schmidt ønskede ikke genvalg som revisor. Istedet tiltrådte Karina Leed.

11) Eventuelt
- De fremmødte ved generalforsamlingen vil gerne, at vi kan give Mie løn som træner.
- Vil gerne have nye indmarchdragter og træningstrøjer.
- Kent vil prøve at finde sponsorat til kuglelejer hos f.eks. Sanistål.
- Kent: Arrangementer kan man tjene penge på og promovere klubben.
- Tina foreslog, at vi kunne f en bager sponsorere sandwiches fx til stævnet i september.
- Løbere rundt til Søvinds (og Horsens’) erhvervsdrivende og søge sponsorater/gaver til tombola: Rikke og Tina og Mias mor er tovholdere. Lone laver flyer til gaver til stævnet.
- Merete foreslår, at fx Hannah og Molly går i Østbirk, og at andre løbere gør noget lignende i deres byer.
- Fordel for sponsorer: Logoer på hjemmesiden, på Facebook og eventuelt et sted i hallen.
- Kent vil gerne stå for sponsorater (vægt på nichesport). Lone laver en anden flyer til det.
- Mie laver en samlet gruppe på Facebook til alle tre holds forældre, hvor vi alle skriver i det samme opslag (samme tråd), når vi har haft fat i en virksomhed mht. sponsorater.
- Reklamere på alle skoler op til stævnet for at få publikummer.
- Forældremøde om stævne sat til den 23. april kl. 11.30.
- Kent vil spørge en buschauffør om sponsorat til stævner eventuelt med lille egenbetaling.
- Tina og Rikke undersøger, hvad reglerne er i forhold til tombola.
- Hanne foreslog, at rulleklubben hjælper til ved kræmmermarkedet i sommerferien for at tjene penge til klubben.

Referent: Lone Folke Bendstrup
 
Formandens beretning 2017
                   
                                                                                    d. 19.03.17

Den forgangne sæson i Horsens rulleskøjteklub har været fuld af overraskelser, udfordringer og rigtig mange arrangementer. Vi startede sæsonen med vores årlige fastelavnsfest, som vi i år valgte skulle være en del af en træningsweekend d. 06-07 februar 2016. Det var en god og sjov weekend med en masse sammenhold på tværs af holdene. Løberne kom lørdag morgen og trænede. Vi fik god mad om aftenen og løberne mødte op igen om søndagen, hvor vi afholdte vores fastelavnsfest. Her blev der slået på tønden, kåret en kattedronning, kattekonge og den bedste udklædte. Der blev spist slik og drukket juice. Det som var den største succes ved denne weekend og som stod i samtlige evalueringssedler var, at løberne gerne så at de fik lov til at rense kunstrulleskøjterne noget mere.

2016 bød også på 4 stævner: Stævne i Frederikssund den 27.-28. februar 2016, stævne i Smørum den. 12 marts 2016, DM/LM i Frederikssund den. 4-5. juni 2016 og stævne i Frederikssund den. 01 oktober 2016. Dette frembragte også 2 medaljer med hjem, nemlig 1 førsteplads og 1 andenplads.

Vores tyske venner fra OSC Berlin, inviterede os og de 3 sjællandske klubber: Næstved, Kalundborg og Jyderup igen i år til en sjov og meget læringsrig klubtur i Kristi himmelfart ferien d. 04-08 maj i Berlin. Her deltog vi med 3 løbere, 1 træner og 5 voksne. Gert havde lejet en minibus, som vi blev transporteret i til Berlin. Da vi ankom til Berlin tjekkede vi ind på vores hotel, som vi havde booket. Selvom vi ikke var ret mange, så var det alligevel meget hyggeligt og pigerne fik nogle venskaber på tværs af klubberne.

Sæsonen bød også på en rigtig hyggelig klubafslutning, som vi afholdte d.19 juni 2016. Der var blevet bagt masser af kager og klubben havde inviteret forældre og børn til at komme og se deres løbere vise, hvad de havde lært i løbet af sæsonen. I anledning af at dette var vores allerførste klubafslutning, så skulle løberne ikke gå forgæves. Klubben havde indkøbt gaver til alle løbere, som var et sjippetov. Derudover fik hver løber et diplom for deres deltagelse i vores klubafslutning. Til sidst skulle der overrækkes en Vandre og flidspokal. Vandrepokalen gik til Ida Bergstein og flidspokalen til Molly Folke Bendstrup. Disse pokaler inkl. indgravering fik vi sponsoreret af Poul Halse ure og sølv. Vi håber at vi fremadrettet kan have mulighed, for at få yderligere indgraveret i pokalerne til de forhåbentlige mange års uddelegering af pokalerne.

Efterårssæsonen startede op d. 07 august 2016 . D. 20-21 august havde vi inviteret Næstved til at komme og afholde træningsweekend sammen med os. Det var en god og sjov træningsweekend. Næstved dukkede op med deres løbere som vi havde fået inddelt i forskellige hold. Løberne knoklede og vi fik spillet en masse rundbold på rulleskøjterne.

Åbent hus skulle der også til efter en sæsonstart med faldne medlemstal. Dog lykkedes det os ikke denne gang, trods Facebook video, som Molly havde lavet og informationer rundt omkring, at tiltrække nye løbere til klubben. Vores åbent hus blev afholdt i forlængelse af den almindelige søndags træning fra 12-14:00.

Vi havde arrangeret endnu en træningsweekend, denne gang havde vi besøg af Jyderup i Søvindhallen d. 10-11 sep. Vi havde skaffet en danser til at danse lidt med løberne, som en form for afbræk fra den normale træning. Selvom vi ikke var ret mange til træningsweekenden, var det rigtig hyggeligt. Der blev spillet rundbold på kunstrulleskøjterne og fodbold udenfor.

Stine valgte at trække sig, da hun ikke kunne stå til rådighed for klubben. I stedet blev Ida og Molly sat på, som hjælpetræner på hold 1 og 2. Det betød, at når Anja ikke havde mulighed, for at komme til træning, så havde og har jeg Ida og Molly til at hjælpe til. Det fungerer super godt og de er gode til at hjælpe de nye løbere. Ida har fået taget træner 1 kursus, hvilket også er fantastisk.

Næstved havde igen i år inviteret os og de andre sjællandske klubber til træningsweekend med de tyske trænere fra OSC Berlin. Her havde vi 3 løbere, som deltog. Pigerne var delt op i hold og knoklede til de havde ondt i arme og ben. På trods af ømheden, var der plads til at skabe sammenhold og finde nye veninder imellem klubberne.

En lille opvisning i Bytorv Horsens d.11 nov. 2016 kom også på tale. Jeg kontaktede Centerchefen i Bytorv Horsens, hvor vi fik en dato med tidspunkt for optræden. Vi havde fået lov til at optræde fra kl. 16-16:20. Det gik rigtig godt og løberne havde det sjovt på et noget anderledes gulv. Der var 10 løbere, som deltog i opvisningen.

Vi havde længe gået og håbet på at kunne få lavet figurringe på gulvet i hallen til brug i den daglige træning. Efter en snak med Lars fra Forum Horsens, blev vi enige om at han ville undersøge prisen for, at få malet figurringe på gulvet i hallen. Der gik ikke længe før, jeg fik en mail med beløbet, som forlød på ca. 10.000 kr med moms . Kort efter havde vi bestyrelsesmøde og her snakkede vi om det og kunne hurtigt se at pengene ikke stod til rådighed på klubbens konto. Gert valgte derfor at kontakte kommunen med den forklaring, at vi som en ny sportsgren ikke burde betale for disse ringe idet andre sportsgrene får deres streger malet på af kommunen. Der gik ikke længe før jeg blev kontaktet af Lars fra Forum Horsens, som herefter havde fået besked på, at bevillige os figurringene. Jeg mødte op i hallen og så til mens ringene blev malet på gulvet.

Inden vores opvisning i Bytorv Horsens, havde Bytorv Horsens reklameret på deres Facebook side, at de gerne ville bevillige 2 * 10.000 kr til to foreninger i Horsens kommune. Jeg tilmeldte vores klub til denne konkurrence. Det gjaldt om at være en af 10 foreninger med flest stemmer, som derefter skulle vurderes af en jury, som så ville finde frem til de to foreninger, som de mente skulle være de heldige vindere. Nogle dage efter konkurrencen var slut, blev jeg kontaktet af Centerchefen for Bytorv Horsens, som glædeligt kunne fortælle, at vores forening var en af de to heldige vindere. De løbere, som havde været inde og optræde, mødte op i Bytorv Horsens og sammen fik vi overrakt sponsoratet på 10.000 kr, som i dette tilfælde skulle gå til nye side-by-side kunstrulleskøjter.

Vores juleafslutning d. 18 dec. 2016 var en kæmpe succes. Der var i alt 90 børn og voksne tilmeldt, hvilket er fantastisk i forhold til vores lille klub. Der var dækket op på bordene med gran og småkager. Opvisningen startede med indmarch efterfulgt af rækkefølger/programmer og denne gang to show duoer samt store shows. Selve
opvisningen varede lidt over en time og efter opvisningen var der mulighed for, at rulle og spise æbleskiver osv. Alt i alt en rigtig hyggelig og sjov juleafslutning og en god afslutning på denne sæson.

Vi startede året med et faldende medlemstal og sluttede med et stigende antal medlemmer. Vi vil stadig bestræbe os på, at få flere medlemmer og dermed øge medlemstallet i 2017. Med disse ord vil jeg slutte med en stor tak til alle vore samarbejdspartnere og sponsorer. Tak til alle løbere, forældre, trænere, bestyrelsesmedlemmer. Tak til alle og især stor tak til Søvind idrætsforening, som har sørget for, at vi er faldet godt til ude i Søvindhallen og for alt den hjælp vi har fået.

Mie Bigum
Horsens Rulleskøjteklub | Ravnebjerget 12, Søvind - Ruller i Søvindhallen, 8700 Horsens  | Tlf.: 29700194 | 8700hsk2015@gmail.com