Om HSK / Klubben / Generalforsamling 2016

Generalforsamling 2016

1) Valg af dirigent og referent
Dirigent: Anita Bigum
Referent: Helle Bergstein

2) Valg af stemmetællere

3) Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse
Anita læste beretningen op.
Beretningen blev godkendt.

4) Forelæggelse af revideret regnskab og status for det forløbne år til godkendelse
Gert Bergstein fremlagde regnskabet, og bemærkede at det var godkendt af revisoren.
Godkendes af generalforsamlingen.

5) Fastsættelse af kontingent
Gert Bergstein fremlagde budget for 2016. Budgettet er baseret på uændrede kontingentsatser.

Budget og kontingentsatser blev godkendt: 525,- /halvår for begyndere. 600,- / halvår for
konkurrenceløbere. 100,- for passive medlemmer

6) Behandling af indkomne forslag
a. Vedtægtsændring
Bestyrelsen foreslår at indledningen i §1 Foreningens navn og hjemsted ændres

Fra: Foreningens navn er Horsens Kunstrulleskøjteklub.

Til: Foreningens navn er Horsens Rulleskøjteklub.

Godkendt, at foreningens navn ændres til Horsens Rulleskøjteklub.

b. Vedtægtsændring
Bestyrelsen foreslår at slutningen i §11 Ordinær generalfor-samling ændres

Fra: Udenfor bestyrelsen vælges der 1 bestyrelsessuppleant. Denne vælges for 1 år ad
gangen.

Til: Uden for bestyrelsen vælges der 2 bestyrelsessuppleanter, der vælges for 1 år ad
gangen.

Godkendt, at der vælges to suppleanter.

7) Valg af kasserer (vælges for to år).
På valg er Gert Bergstein, der er villig til genvalg
Gert Bergstein er genvalgt til kasserer.

8) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (vælges for to år)
På valg er Stine Thorsen, der ikke genopstiller
Stine vil gerne genopstille, men ikke som sekretær. Stine vælges.

9) Valg af 1 suppleant til bestyrelsen (vælges for et år)
Mikkel Schmidt og Helle Bergstein vælges som suppleanter.

10) Valg af 1 revisorer (vælges for et år)
Katja Schmidt er fortsat revisor.

11) Eventuelt
- Bestyrelsen fortsætter med aktivt at spørge forældregruppen om hjælp til arrangementer.
- Klubben holder stævne i september 2017.
- Unionen vil give mulighed for, at Horsens kan søge om at få kompensation for den dyre transport til
unionens stævner på Sjælland ved ikke at betale stævnegebyrer.
- Planer om træningsweekend i august 2016 - evt. sammen med Smørum - ikke helt afklaret endnu.

Referent: Helle Bergstein


Formandens beretning 2016
                                     
                                                                                                               d. 20.03.16

Den forgangne sæson i Horsens rulleskøjteklub har været både udfordrende, spændende og indimellem meget uforudsigelig med mange aktiviteter.
Efter at vi havde været en klub indenfor en SFO, som en slags fritidsordning på Langmarkskolen, sluttede vi os til Stensballe Idrætsforening, som en form for klub under dem. Da vi efterhånden havde fået ben at gå på valgte vi, at holde stiftende generalforsamling i Stensballehallens mødelokale d. 25 februar 2015. Dette frembragte at bestyrelsen i Horsens rulleskøjteklub skulle bestå af:

Formand: Mie Krastrup Bigum
Kasserer: Lene Burlon
Sekretær: Stine Emilie Thorsen
Revisor: Katja Schmidt
Bestyrelsesmedlem: Anita Krastrup Bigum
Bestyrelsesmedlem: Lone Folke Bendstrup
Bestyrelses suppleant: Helle Bergstein

Det viste sig senere at Lene Burlon hellere ville prioritere sine kræfter andetsteds. Herved afgik Lene Burlon fra posten som kasserer og Gert Bergstein tiltrådte i stedet. Klubben blev herefter etableret i Højvanghallen. Kommunen valgte, at lægge et nyt gulv i hallen og vi blev flyttet til Søvindhallen.
Året bød velkommen til Horsens rulleskøjteklubs første fastelavnsfest, der blev afholdt i Højvanghallen. Det var en god dag sammen med forældre og løbere fra Stensballe. Der blev slået på tønden, kåret en kattedronning, kattekonge og den bedste udklædte. Der blev spist slik og drukket juice. Et arrangement, som senere i det nye år skulle vise sig, at blive til en tradition.

Flytningen ud til Søvindhallen gjorde, at klubben blev modtaget med åbne arme af Søvind idrætsforening. Søvind idrætsforening hjalp med etablering af skabe i hallen til opbevaring af de mange rulleskøjter. Det betød at Horsens rulleskøjteklub for første gang ikke skulle transportere skøjter fra hal til hal. Ikke mindst etableringen af skabe var en succes. Klubben fik også en nøgle til musikanlægget, så der ikke skulle slæbes rundt på en ghettoblaster. Muligheden for en nøgle til legerummet kom også på tale, til brug af redskaber i rulleskøjteundervisningen.

Vores tyske venner fra OSC Berlin, inviterede os til en sjov og meget læringsrig klubtur i Kristi himmelfart ferien d. 13-17 maj i Berlin. Her deltog 7 løbere, 2 trænere og 8 voksne samt 2 søskende sammen med de 3 sjællandske klubber: Næstved, Kalundborg og Jyderup.
Vi mødtes i Vejle og tog bussen Linje 888 til Berlin. Da vi ankom til Berlin blev vi hentet på Rutebilstationen af nogle forældre fra de tyske rulleklubber.
Pigerne vendte hjem med en masse glæde, oplevelser og spænding til, at kunne vise hvad de havde lært. Ikke kun etableringen af klubben i Søvindhallen kom på plads, men også en træningsweekend skulle arrangeres i samarbejde med Smørum rulleskøjteklub, som havde lyst til at besøge os.
Det var en sjov og lærerig weekend for alle løbere, hvor der blev overnattet i hallen og grillet en del i sommervejret. Derudover havde vi besøg af Louise Godtfredsen, som er landsholdstræner.
Dog var sommeren ikke helt forbi, da 3 opvisninger på henholdsvis Sønderbroskolen, Søvindhallen og i hallen på Hybenvej dukkede op. Et samarbejde mellem Bo trivsel, som dengang hed Imagine Horsens, som også var dem der hjalp mig i gang med rulleskøjteklubben.
Opvisningerne i hallen på Hybenvej og på Sønderbroskolen var med børn, som via Imagine Horsens havde tilmeldt sig en sommeraktivitet. Der var mange børn, som skulle prøve sportsgrenen og med hjælp fra nogle løbere fra klubben gik det over alt forventning. Ikke nok med det, så havde Tv2 øst samt Horsens folkeblad også lige tid til at kigge forbi og lave nogle interviews. Opvisningen i Søvindhallen var i forlængelse med et sommerarrangement, som blev holdt af Søvind idrætsforening. Her dukkede der også en masse børn op. Alle 3 opvisninger har gjort, at vi i dag står med løbere, som hver søndag er klar til at stå på rulleskøjter og vise hvad de kan.

2015 bød også på en masse stævner: Spire-Debutantstævne i Næstved, Frisk Cup i Frederikssund og Spire- og debutantstævne i Frederikssund. Dette frembragte også nogle medaljer med på vejen, i alt 2 førstepladser, 1 andenplads og 3 tredjepladser.
Næstved havde også inviteret os og de andre sjællandske klubber til træningsweekend med de tyske trænere fra OSC Berlin og her havde vi 5 løbere, som deltog. Pigerne var delt op i hold og knoklede til de havde ondt i arme og ben. På trods af ømheden, var der plads til at skabe sammenhold og finde nye veninder imellem klubberne.

Første juleafslutning i Søvindhallen d. 13 december, skulle også vise sig at blive til en tradition. Der var 66 tilmeldte til arrangementet og der blev købt masser af risengrød, æbleskiver og sodavand, samt brygget kaffe og bagt kage. Arrangementet startede med et Luciaoptog på rulleskøjter, efterfulgt af pigernes forskellige rækkefølger/programmer og til sidst et show med alle løbere. Det var en stor succes og en tradition, som vil fortsætte de kommende år. Stor ros til arrangement blev også tildelt fra forældrene.

Sponsorater har også været en stor del af vores opstart, da vi efter en snak med Horsens kommune fik dem til at bevillige 45.000 kr. til nye rulleskøjter til klubben. Klubben selv lagde 1000 kr. oveni, så vi i alt kunne købe 23 par rulleskøjter. Derved fik vi muligheden for, at returnere de rulleskøjter, som vi havde fået til låns af Danmarks rulleskøjteunion. Der gik heller ikke længe før vi tog kontakt til Sportsmaster i Horsens, som gerne ville sponsorere 20 stk. nye drikkedunke. Et tilbud på rulleskøjtetasker fra Skatepro fik vi også arrangeret. Senere på året fik klubben også sine egne træningsdragter. Der var indhentet et tilbud hos Yonex.dk på 220 kr. pr. dragt, det forlød at førprisen var 750 kr. Det viste sig desværre senere, at en anden kunde havde købt hele restlageret, så varen var udgået og dermed skal klubben på udkig efter nogle nye træningsdragter. Logoet og navn på træningsdragterne blev sponsoreret af Lauras far Lars. Nordea Fonden fik også en ansøgning med på vejen, som endte med at de bevilligede klubben 14.000 kr. til køb af nye rulleskøjter. Dette var tiltrængt, pga. den store tilgang af medlemmer.
To stævner her først på året var der også plads til. D. 27-28 februar i Frederikssund havde vi 6 løbere, som fik en stor oplevelse, da Danmarks bedste løbere deltog her med bl.a. show og formation.
Hele 5 biler tog til stævnet i Smørum d. 12.03-16 hvor 8 løbere deltog og vi havde en fantastisk dag med stor forældreopbakning.
Året sluttede med et stigende antal medlemmer. Vi startede på 8 løbere i 2015 til i 2016 at være 32 aktive løbere. Vi vil stadig bestræbe os på, at få flere medlemmer og dermed øge medlemstallet i 2016.
Med disse ord vil jeg slutte med en stor tak til alle vore samarbejdspartnere og sponsorer.
Tak til alle løbere, forældre, trænere, bestyrelsesmedlemmer.
Tak til alle og især stor tak til Imagine Horsens også kaldet ”Bo Trivsel” for at have hjulpet mig med opstart af egen rulleskøjteklub i Jylland.

Mie Bigum
Horsens Rulleskøjteklub | Ravnebjerget 12, Søvind - Ruller i Søvindhallen, 8700 Horsens  | Tlf.: 29700194 | 8700hsk2015@gmail.com