Om HSK / Klubben / Generalforsamling 2018

Generalforsamling 2018

1) Valg af dirigent og referent
Katja Schmidt – dirigent
Helle Bergstein - referent

2) Valg af stemmetællere
Helle Bergstein

3) Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse
Anita Krastrup fremlægger formand Mie Krastrup Bigums beretning.
- Godkendt

4) Forelæggelse af revideret regnskab og status for det forløbne år til godkendelse
Regnskabet er revideret og godkendt af revisor (Karina Leed)
Regnskabet er opstillet anderledes end året før pga. indberetninger til kommunen.
Svært at forudse sponsorindtægter
Alle ekstra indtægter er stort set blevet brugt til indkøb af flere rulleskøjter.
- Regnskabet er godkendt.

5) Fastsættelse af kontingent
Vi lægger op til de samme kontingentsatser. - Vedtaget

6) Behandling af indkomne forslag
Vedtægtsændring – to paragraffer 18 og 19 modsiger hinanden. Den ene slettes

7) Valg af kasserer (vælges for to år).
På valg er Gert Bergstein, der er villig til genvalg – genvælges.

8) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (vælges for to år)
På valg er Mikkel Schmidt, der er villig til genvalg – genvælges.

Da Lone Folke Bendstrup har set sig nødsaget til at trække sig fra bestyrelsesarbejdet, skal der endvidere vælges et medlem for et år.
- Hanne Halse vælges

9) Valg af 2 suppleant til bestyrelsen (vælges for et år)
Helle Bergstein og Anette Paetau vælges.

10) Valg af 1 revisorer (vælges for et år)
Karina Leed vælges

11) Eventuelt
Ingen bemærkninger.

Referent: Helle Bergstein


Formandens beretning 2018
   
                                                                                d. 18.03.2018

Den forgangne sæson i Horsens rulleskøjteklub har været en god sæson og med rigtig mange arrangementer.

Vi startede op d.8. januar og nogle uger efter deltog vi i træningsseminar i Næstved d.28. januar 2017. Løberne knoklede og der blev lært nogle nye teknikker, samt hygget på tværs af klubberne.

Så nåede vi til vores årlige fastelavnsfest d.19. februar 2017. Det var en god og sjov dag. Løberne mødte op udklædte og der blev slået på tønden, kåret en kattedronning, kattekonge og den bedste udklædte. Der blev spist slik og drukket juice.

2017 bød også på en omgang medaljeregn til klubben. Vi deltog i 4 Sjællandske stævner og holdte for første gang nogensinde i Horsens Rulleskøjteklubs historie vores eget stævne i september måned på hjemmebane.

Men inden da deltog vi i Frisk Cup i Frederikssund den. 04. marts 2017. Her havde vi 7 løbere med og for første gang to show duoer med, hvilket vi må konstatere også var en succes, eftersom vi vendte hjem med 2 bronzemedaljer, 2 sølvmedaljer og 2 guldmedaljer.

Måneden efter kom SRK CUP i Smørum d. 08. april. Her havde vi 5 løbere med. Trods hård konkurrence fra udenlandske klubber formåede vi alligevel, at knokle os til 3 medaljer - 1 sølv og 2 bronzemedaljer.

Imellem stævner dragede vi mod vores årlige Træningsseminar i Berlin den. 24-28. maj 2017. Her havde vi 3 løbere med. Vi kørte i vores egne biler og tog det stille og roligt på vejen derned. Pigerne knoklede benhårdt de dage vi var der, hvilket også skulle vise sig, at give resultater ved DM/LM i Næstved måneden efter.

DM/LM blev afholdt i Næstved d. 10. juni. Vi havde 6 løbere med og de 3 løbere, som havde knoklet i Berlin endte med henholdsvis en bronze, en sølv og en guldmedalje. Derudover så fik Horsens Rulleskøjteklub også sin første Danmarks mester i debutantrækken.

Sæsonen sluttede af med en hyggelig klubafslutning, som vi afholdte d.17. juni 2017. Der var blevet bagt kager og klubben havde inviteret forældre og børn til at komme og se deres løbere vise, hvad de havde lært i løbet af sæsonen. I traditionens tro skulle løberne også denne gang have en lille ting med på vejen. De fik alle en lille hjemmelavet hæklet ugle i en strikket rulleskøjte, som tak for en god sæson. Derudover fik hver løber et diplom for deres deltagelse i vores klubafslutning. Til sidst skulle der overrækkes en Vandre og flidspokal. Vandrepokalen gik til Emma Mønster Halse og flidspokalen til Julie Sørensen. Molly Folke Bendstrup og Ida Bergstein, som havde pokalerne forrige år fik hver en lille pokal med hjem til minde.

Efter en god omgang sommerferie startede vi efterårssæsonen op den. 13 august 2017.

Måneden efter havde vi en opvisning i Kuben den. 02. september 2017 i forbindelse med foreningernes dag. Det var rigtig hyggeligt og vi havde kuben for os selv hele dagen. Derudover var vi godt forberedt denne gang. Hanne Halse havde slæbt bord og nogle stole med og Gert havde printet flyers til uddeling og plakater til ophængning. Hold 3 lavede opvisning i kuben og i mellemtiden gik vi rundt og delte flyers ud. Vi fik da også lidt medlemmer ud af det, trods vi ikke havde flere flyers at dele ud af til sidst.

Den 16. september 2017 afholdte Horsens Rulleskøjteklub sit første Kunstrulleskøjtestævne på jysk jord og endda på hjemmebane. Dagen før tog vi ud i Søvindhallen og jeg havde tegnet en operation stævne plan over, hvordan hallen skulle se ud. Der mødte overvældende mange forældre op, som havde lyst til at hjælpe til med klargøring af hallen og efter lidt tid stod hallen klar til afholdelse af Jyllands første kunstrulleskøjtestævne. Dette var en rigtig god dag og ikke mindst for de løbere i klubben, som normalt ikke har mulighed for at deltage i stævnerne på Sjælland. Pigerne og nogle forældre havde vandret gaderne tynde for at finde gaver som kunne bruges til vores tombola, som Rikke og Tina stod for. Derudover havde Kent og Dorthe handlet ind til den store guldmedalje med mad, som vi kunne sælge i madboden, hvor Anettes søn og en veninde stod for en stor del af salget. Anette havde til gengældt haft travlt med, at lave vores helt egne indmarchskilte og Lars og Lone sørgede for bander og skamler. Lone og Anette havde vi fået placeret ved speaker stolene og Poul på beregner siden. Rikke havde haft travlt i hækleriet og havde fået hæklet aber, som gave til dommerne og beregnerne. Gert havde sørget for medaljerne, diplomerne og gave til løberne. Horsens Rulleskøjteklub fik denne dag 2 sølv og 1 guldmedalje. Når jeg ser tilbage, så kunne vi ikke have klaret dette stævne uden den KÆMPE hjælp, som I forældre har givet klubben. I fællesskab gjorde vi det til et rigtig godt stævne både for de Sjællandske klubber og deres løbere, som vi efterfølgende har fået rigtig meget ros af, men også for vores egne løbere, som fik lov til at deltage i et stævne på hjemmebane og det syntes jeg, at vi skal være stolte af, at kunne klare sammen. Tak for hjælpen og sikke en dag!.

Det sidste stævne for denne omgang var efterårsstævnet i Frederikssund d. 07. oktober 2017. Vi havde 11 løbere med og hjemvendte med 1 bronze, 1 sølv og 4 guldmedaljer.

Inden vi rundede denne sæson af skulle vi lige til et træningsseminar i Næstved d. 28-29 oktober 2017. Her mødte vore løbere de tyske trænere fra vores venskabsklub i Berlin.

Vi sluttede hele sæsonen af med en Juleafslutning den. 10 december 2017. Der var 150 mennesker tilmeldt. Pårørende var inviteret til opvisning fra kl. 13-16. Vi lagde ud med Lucia, som en del af opvisningen. I løbet af opvisningen var der mulighed for, at få en kop kaffe, the eller en juice sammen med et stykke kage. På bordene var der gran, tidsplan, småkager samt mandariner. Løberne viste hvad de havde lært og efter opvisningen, var der mulighed for, at prøve kunsten på rulleskøjter. En rigtig god eftermiddag i julestemning.

Efter juleferien startede vi den nye sæson med hele 4 hold og stor tilgang af nye medlemmer. Hvilket gjorde det muligt for os, at tilknytte nye hjælpetrænere til alle 4 hold. Dette til glæde for alle løbere i klubben.

Her til slut må vi sige at det har været en sæson i medaljeregnens tegn. Vi har været hjemvendt med medaljer ved alle stævner i denne sæson, selvom der undervejs er faldet løbere fra og kommet løbere til.

Med disse ord vil jeg slutte med en stor tak til alle vore samarbejdspartnere og sponsorer. Tak til alle løbere, forældre, trænere, hjælpetrænere og bestyrelsesmedlemmer.

Mie Bigum
Horsens Rulleskøjteklub | Ravnebjerget 12, Søvind - Ruller i Søvindhallen, 8700 Horsens  | Tlf.: 29700194 | 8700hsk2015@gmail.com