Om HSK / Klubben / Generalforsamling 2021

Generalforsamling 2021


Dagsorden

1) Valg af dirigent og referent
- Michael Islin Bendixen og Gitte Timmermann

2) Valg af stemmetællere

3) Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse
- Formandens beretning blev godkendt.

4) Forelæggelse af revideret regnskab og status for det forløbne år til godkendelse
- Regnskabet blev godkendt.

5) Fastsættelse af kontingent
- Kontingentet ændres til 700 kr. for hold 1 og 2 
- Kontingentet ændres til 850 kr. for hold 3+4 og 5

6) Behandling af indkomne forslag. 
- Ingen forslag.

7) Valg af formand (vælges for to år)
- På valg er Mie Bigum, der er villig til genvalg og blev valgt. 

8) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (vælges for to år)
- Anita Bigum, genopstiller ikke. Jace Champney er valgt. 
- Hanne Halse, der er villig til genvalg og blev valgt. 

9) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (vælges for et år)
- Helle Bergstein, genopstiller ikke. Elna Leth Pedersen er valgt.
- Anette Paetau, genopstiller ikke. Anita Bigum er valgt. 

10) Valg af 1 revisorer (vælges for et år)
- Karina Leed, der er villig til genvalg og blev valgt.

11) Eventuelt
 
 
Formandens beretning 2020

                                                                                d. 30.05.2021
 
Den forgangne sæson i Horsens Rulleskøjteklub har været kendetegnet ved en stille og rolig sæson præget af en masse udforudsigeligheder samt alternative træningsformer. 
 
Den. 04. januar 2020: drog Molly Folke Bendstrup og jeg til Jyske Bank boxen i Herning, hvor Molly Folke Bendstrup sammen med tre andre landsholdsløbere skulle deltage i åbningsshowet til Sport 2019 på DR TV. Åbningsshowet bestod af en lang række af forskellige sportsgrene i Danmark, som skulle vise deres sportsgren frem. 
Vi var der hele dagen, hvor løberne skulle øve og lave åbningshowet live om aftenen. Det gik rigtig godt og en god måde, at få vist sportsgrenen frem på. 
 
Den. 26 januar 2020: afholdte vi nytårskur for klubbens løbere, Anette Paetau havde lavet et godt stykke arbejde for, at kunne skabe et godt arrangement for klubbens løbere. Der blev både spillet rundbold, danset stoledans og hygget på tværs af holdene. Alt i alt en rigtig hyggelig aften. 
 
Den. 04. februar 2020: skulle der overrækkes priser ved Horsens Kommunes idrætspris i Forum Horsens. Horsens Rulleskøjteklub var nomineret til Sydbank prisen, som årets klub/forening og vandt prisen. Dette kan vi godt være stolte af!. 
Prisen indebar 3.000 kr. til foreningen. 
Derudover blev Alberte Dyrberg Leed og Matilde Champney hædret for, at være blevet danskmester i spirerækken året før. Ligeledes blev Julie Sørensen hædret for, at være blevet danskemester i debutant året før. Mathilde Juhl Abildgaard modtog 1.000 kr. i legat til unge ledere under 18 år. 
 
Den. 22-23 februar 2020: havde vi inviteret vores venskabsklub fra OSC Berlin til en træningsweekend og fastelavnsfest. Der blev knoklet og hygget på tværs af holdene. 
 
Den. 07-08 marts 2020: deltager vi i årets første stævne i Frederikssund. Jace Champney og jeg havde brugt tid og kræfter på, at få et avatarshow stablet på benene til dette stævne. Det lykkedes og vi snuppede, da også en pokal med hjem til klubben. Derudover fik vi 4 guld medaljer, 2 sølvmedaljer og 2 bronzemedaljer. Det var også første stævne, som vi deltog i med det nye bedømmelsessystem Rollart. 
 
Den. 11 marts 2020: når vi lige og få en sidste træning inden vi skulle lukke klubben ned pga. coronapandemien. 
 
Marts, april og maj 2020: forsøges der med udendørs træning og online træning for klubbens løbere, for at holde dem i gang under coronaperioden. Desværre var der et begrænset antal løbere, der deltog. Derudover måtte vi undvære vores årlige tur til vores venskabsklub i Berlin. 
 
Midt i juni 2020: Fik vi atter lov til, at komme ind i hallen og træne igen. 
 
I september måned 2020: modtog klubben 36.680 kr. fra DIFs og DGIs covid-19 sommerpulje. Noget af bevillingen blev bla. brugt på radioreklamer for klubben og gratis kontingent for nye løbere. Vi måtte også i september aflyse vores planlagte nationale stævne pga. corona situationen. 
 
I oktober, november og december 2020: fortsatte vi med, at rulle i hallen, indtil vi den. 11 december igen lukkede ned pga. corona. Desværre nåede vi ikke, at afholde vores planlagte juleafslutning. 
 
Med disse ord vil jeg slutte med en stor tak til alle vores samarbejdspartnere og sponsorer. Tak til alle løbere, trænere, hjælpetrænere og bestyrelsesmedlemmer. 
 
Formand, Horsens Rulleskøjteklub
Mie Bigum
 
 
Horsens Rulleskøjteklub | Ravnebjerget 12, Søvind - Ruller i Søvindhallen, 8700 Horsens  | Tlf.: 29700194 | 8700hsk2015@gmail.com