Om HSK / Klubben / Generalforsamling 2020

Generalforsamling 2020

Dagsorden

1) Valg af dirigent og referent

2) Valg af stemmetællere

3) Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse

4) Forelæggelse af revideret regnskab og status for det forløbne år til godkendelse

5) Fastsættelse af kontingent

6) Behandling af indkomne forslag. Forslag skal skriftligt sendes til formanden senest d. 09. august 2020 kl. 12.00.

7) Valg af kasserer (vælges for to år)
- På valg er Gert Bergstein, der er villig til genvalg

8) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (vælges for to år)
- På valg er Mikkel Schmidt, der er villig til genvalg 

9) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (vælges for et år)
- Helle Bergstein, der er villig til genvalg 
- Anette Paetau, der er villig til genvalg 

10) Valg af 1 revisorer (vælges for et år)
- Karina Leed, der er villig til genvalg  

11) Eventuelt
Horsens Rulleskøjteklub | Ravnebjerget 12, Søvind - Ruller i Søvindhallen, 8700 Horsens  | Tlf.: 29700194 | 8700hsk@gmail.com