Om HSK / Klubben / Generalforsamling 2019

Generalforsamling 2019

1) Valg af dirigent og referent
Helle Bergstein - referent
Grete Sørensen - dirigent
 
2) Valg af stemmetællere
Anette Paetau og Hanne Halse
 
3) Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse
Anita Krastrup Bigum fremlægger formand Mie Krastrup Bigum beretning - godkendt. 
 
4) Forelæggelse af revideret regnskab og status for det forløbne år til godkendelse
Regnskabet er revideret og godkendt af revisor (Karina Leed).
- Regnskabet er godkendt. 
 
5) Fastsættelse af kontingent
Vi lægger op til de samme kontingentsatser. - Vedtaget. 
 
6) Behandling af indkomne forslag
- Forslag skal skriftligt sendes til formanden senest den 10. marts 2019
 - Ingen indkomne forslag.
 
7) Valg af Formand (vælges for to år)
- På valg er Mie Krastrup Bigum, der er villig til genvalg - genvælges.
 
8) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (vælges for to år)
Anita Bigum, der er villig til genvalg - genvælges. 
Hanne Halse, der er villig til genvalg - genvælges.
 
9) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (vælges for et år) 
- Helle Bergstein, der er villig til genvalg - genvælges.
- Anette Paetau, der er villig til genvalg - genvælges. 
 
10) Valg af 1 revisorer (vælges for et år)
- Karina Leed, der er villig til genvalg - genvælges. 
 
11) Eventuelt
1. Opkrævning og betaling til arrangementer.
- Vi har det bedre med at stille kurven frem til donationer, så længe vi har overskud ellers vil vi fortsætte med at søge sponsorater, som kommer alle til gode, fx. rulleskøjteindkøb og lav betaling til træningsweekender. 
 
2. Flere forældre kan godt tænke sig at blive indmeldt.
- Vi har ikke ressourcerne til det, hverken rulleskøjter, trænere eller fast haltid. 
 
3. Torsdag d. 21.03 er der valg til Komiteen
- Vi har ingen mulige kandidater pt. men arbejder på sagen. 
 
Referent: Helle Bergstein
 
Formandens beretning 2019
 
d. 17.03.2019
 
Den forgangne sæson i Horsens rulleskøjteklub har været præget af en stor tilgang af nye løbere samt mange arrangementer.

Vi havde sæson opstart d. 04. januar 2018 og d. 27-28 januar deltog vi i Rullesport DKs træningsseminar, som foregik i Næstved. Til træningsseminaret knoklede løberne og der blev lært nye teknikker, samt hygget på tværs af klubberne. Til træningsseminaret blev klubbens første landsholdsløber, Molly udtaget til minitruppen på landsholdet. Udover at være klubbens første landsholdsløber, så er hun også den første ”jyske” kunstrulleskøjteløber på landsholdet. Det kan vi alle godt være stolte af, eftersom klubben kun har eksisteret i 5 år. Det var også i januar måned, at Molly blev hædret ved uddelingen af Horsens Kommunes idrætspris i Forum Horsens. Hun var forinden blevet Danmarksmester i Debutantrækken og dette skulle fejres med et billede og en rose fra borgmesteren.

I februar nærmere præcist d. 10-11 februar 2018, afholdte vi vores årlige træningsweekend og fastelavnsfest. Vi havde inviteret vores venner Bjørn, Annelore og Claudia fra OSC Berlin til, at være en del af træningen og festen. Der blev trænet, slået på tønden, kåret en kattedronning, kattekonge og den bedste udklædte. Ikke nok med det, så fejrede vi, at Anette Paetau havde indstillet Anita Bigum, som var blevet kåret som årets frivillig i Rullesport Danmark.
Måneden efter kom det første stævne i denne sæson, som foregik i Frederikssund d. 3-4 marts 2018. Her havde vi 14 løbere med og udover løbernes egne rækker havde vi også et show solo, show duo og en show Quartet gruppe med. Vi fik også lige høstet lidt medaljer i denne weekend, hvilket kom til udtryk i 3 guldmedaljer og 2 sølvmedaljer.

Weekenden efter d. 8-9 marts 2018 deltog Molly Folke Bendstrup og Ida Bergstein i en varmblodsheste opvisning i Boxen i Herning. Arrangørerne havde valgt et tema, som gjorde at de skulle bruge nogle rulleskøjtepiger, der kunne vise nogle tricks imens hestene blev vist frem.

Måneden efter deltog vi i SRK CUP i Smørum d. 14-15. april 2018. Her havde vi 5 løbere med. Der var hård konkurrence fra udenlandske klubber men vi formåede alligevel, at hive 3 medaljer med hjem – 1 guldmedalje og 2 sølvmedaljer.

Imellem alle arrangementerne drog klubben ned til vores venskabsklub i Berlin på træningsseminar fra d. 9-13 maj 2018. Denne gang med en stigning i antal løbere, fra at være 3 løbere forrige år til at være 10 løbere. Nogle kørte i bus og andre i bil og tog det stille og roligt på vejen derned. Pigerne knoklede benhårdt de dage vi var der. Det gik så vildt for sig, at vi endte med, at have en løber med en brækket hånd, en med en forstuvet tommelfinger og en med en albue af led.

Efter vi var hjemvendt ventede der en sæsonafslutning d. 27. maj 2018. Forældre og børn var inviteret i hallen for, at se løberne vise, hvad de havde lært i løbet af sæsonen. Løberne fik et diplom med på vejen, for deres deltagelse i sæsonafslutningen. Til sidst fik trænere og hjælpetrænere en lille gave, som tak for hjælpen med træningen.
Derudover skulle der overrækkes en Vandre og flidspokal. Vandrepokalen gik til Nikita Paetau Nilsson og flidspokalen til Ida Stabell. Emma Mønster Halse og Julie Sørensen, som havde pokalerne forrige år, fik hver en lille pokal med hjem til minde.

Selvom vi havde afholdt sæsonafslutning, skulle vi lige have det sidste stævne med, som var DM/LM i Frederikssund d. 09-10 juni. Vi havde 10 løbere med og vi endte med en guldmedalje og dermed også en Danmarks mester i spirerækken, to sølvmedaljer og en bronzemedalje.

Efter sommerferien startede vi efterårssæsonen op d.13. august 2018 og måneden efter d. 1-2 september afholdte vi træningsweekend med rulleskøjteklubberne Næstved, Kalundborg og Jyderup. Det var en hyggelig weekend, hvor løberne trænede på kryds og tværs af klubber og fik lidt socialt sammen. Det første stævne i efterårssæsonen var et stævne i Kalundborg d. 29. september 2018. Her havde vi 12 løbere med og fik to guldmedaljer og en bronzemedalje med hjem.

I slutningen af oktober d. 27-28 deltog klubben i en træningsweekend i Næstved. Her blev der knoklet og skabt venskaber på tværs af klubber.
Vi rundede stævne sæsonen af med et stævne i Frederikssund d. 10-11 november 2018. Her havde vi 12 løbere med og vi fik hhv. to guldmedaljer, en sølvmedalje og en bronzemedalje.

Klubben vinder d. 06. december 2018, 5000 kr i forbindelse med en konkurrence om, at blive kåret som året forening 2018. Det var en konkurrence, som benzinselskabet Go´on havde lavet for, at fejrer og honorerer foreninger, som gør det særligt godt. Der var kamp til stregen om pengepræmierne. Hele 388 foreninger deltog i konkurrencen og 62.000 mennesker har stemt. Vi formåede alligevel ved hjælp af facebookdelinger og opråb om, at stemme på vores klub ved stævnerne, at få en velfortjent 8. plads, hvilket vi som klub kan være stolte af. Tak til Anette Paetau og Hanne Halse for, at tilmelde os til konkurrencen og tak til jer, der har stemt og hjulpet os på vej. Udover benzinselskabet Go’on fik vi også bevilliget 15.000 kr. fra Velux medarbejderfond til indkøb af 10 nye par rulleskøjter.

Som afslutning på hele sæsonen havde klubben arrangeret en juleafslutning d. 9. december 2018. Der var 156 mennesker tilmeldt. Pårørende var inviteret til opvisning fra kl. 13-16. Vi lagde ud med Lucia, som en del af opvisningen. I løbet af opvisningen var der mulighed for, at få en kop kaffe eller saftevand sammen med et stykke kage. På bordene var der gran, tidsplan, småkager samt mandariner. Løberne viste hvad de havde lært og efter opvisningen, var der mulighed for, at prøve kunsten på rulleskøjter.

Med disse ord vil jeg slutte med en stor tak til alle vores samarbejdspartnere og sponsorer. Tak til alle løbere, forældre, trænere, hjælpetrænere og bestyrelsesmedlemmer.

Mie Bigum
Horsens Rulleskøjteklub | Ravnebjerget 12, Søvind - Ruller i Søvindhallen, 8700 Horsens  | Tlf.: 29700194 | 8700hsk2015@gmail.com